Month: August 2014

Kalimat Yang Sering Di gunakan

Menyebutkan Identitas Diri 1. Watashi wa ____ desu. (Saya ____) 2. ___ kara kimashita. (Berasal dari ____) 3. ___ ni sunde imasu. (tinggal di ___) Kosakata: Watashi: saya Wa: partikel Kara: dari Kimashita: datang Sunde imasu: Tinggal Ni: di Contoh: Hajimemashite, Watashi wa Arif desu. Indonesia kara kimashita. Ima, jakaruta ni sunde imasu. Doozo yoroshiku. […]

Kata kata Japan

  No Nihongo(B.Jepang) Arti 1 Atashi Saya 2 Anata Kamu 3 Arigatou Terima Kasih 4 Arigatou Gozaimasu Terima Kasih 5 Anatagata Kalian 6 Acchaa Waduhh 7 Aniki Kakak Laki-Laki 8 Aru Ada 9 Ani Kakak Laki-Laki ( Sendiri ) 10 Ane Kakak Perempuan ( Sendiri ) 11 Ataeru Memberikan 12 Anagata Agama 13 Akusesarii Aksesoris […]