KHANZAB PENGGANGGU SHOLAT

hanya ilustrasi

Waspada Gangguan jin Khanzab dalam shalat

KHANZAB ADALAH SETAN SPESIALIS PENGANGGU ORANG SHOLAT

Ternyata si pembuat lupa jumlah rakaat shalat adalah akibat gangguan dari setan yang bernama Khanzab (ada yang menyebutnya Khinzib),
..
ia juga menggelincirkan lidah hingga membuat salah dalam bacaan.
..
Sahabat Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah, “
Wahai Rasulullah,
Setan telah mengganggu shalat dan bacaanku.”
..
Beliau bersabda, “
Itulah setan yang disebut dengan khanzab, jikau engkau merasakan kehadirannya maka bacalah ta’awudz kepada Allah dan meludah kecillah ke arah kiri tiga kali.”
(HR. Ahmad).
..
Itulah setan spesialis penggoda shalat yang bernama Khanzab/Khinzib.
..
Ia akan senantiasa mengganggu agar tidak khusuk ketika menunaikan ibadah shalat sehingga menjadi lupa rakaat yang telah dikerjakan.
..
Sesuai hadist di atas, untuk mengusirnya bacalah ta’awudz kepada Allah dan meludah kecillah ke arah kiri tiga kali.
..
Setan akan menjadi penggoda dalam kehidupan manusia, menurut tugasnya mereka mempunyai Nama yang berbeda-beda sehingga beda tugas berbeda pula setannya.
..
Jadi selain khanzab
Masih banyak lagi Nama-nama setan spesialis lainnya yang akan selalu menggoda/Menyesatkan Manusia.

Beberapa gangguan jin Khanzab dalam shalat yaitu, :
.

 1. Salah Bacaan
  ‘Utsman bin Abil ‘Ash datang kepada Rasulullah dan mengadu: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syetan telah hadir dalam sholatku dan membuat bacaanku salah dan rancu”. Rasulullah Shollallaah ‘alaih wa sallam menjawab, “Itulah syaitan yang disebut dengan Khinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri tiga kali dan berlindunglah kepada Allah Subhaanahu wa ta’aala Akupun melakukan hal itu dan Allah Subhaanahu wa ta’aala menghilangkan gangguan itu dariku” (HR. Muslim)
 2. Lupa Rakaat Shalat
  “Jika salah seorang dari kalian sholat, syetan akan datang kepadanya untuk menggodanya sampai ia tidak tahu berapa rakaat yang ia telah kerjakan. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi) saat ia masih duduk dan sebelum salam, setelah itu baru mengucapkan salam” (HR. Bukhari dan Muslim)
 3. Membuat Ragu Apakah Telah Kentut/Berhadas
  Ibnu Mas’ud meriwayatkan ia berkata “Sesungguhnya setan-setan mengalir pada peredaran darah manusia hingga ia datang pada salah seorang kamu dalam sholatnya maka ia meniup pada duburnya dan ia membasahi saluran kencingnya kemudian ia berkata ‘engkau telah berhadas’. Maka janganlah berpaling salah seorang kamu hingga ia mencium bau atau mendengar suara atau mendapatkan basah”.
 4. Merasa Mengantuk
  Seperti sabda Rasulullah SAW: “Menguap ketika sholat itu dari syetan. Karena itu bila kalian ingin menguap, maka tahanlah sebisa mungkin” (HR Thabrani).
 5. Menguap, Bersin, Muntah, Mimisan
  Meriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan ath Thobroni ia berkata “Menguap dan bersin dalam sholat adalah dari setan”.

At Tirmidzi dari Dinar ia berkata “Rosulullah bersabda : bersin, mengantuk, menguap dalam sholat, haid, muntah dan mimisan adalah dari setan”.

 1. Mengingat Sesuatu Yang Tadinya Terlupa
  “Rasulullah saw bersabda, “Apabila dikumandangkan azan sholat, syetan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muadzin telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika iqamat dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqamat, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang sholat seraya berkata kepadanya: “Ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat!”, sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat ia sholat” (HR Bukhari)
 2. Menoleh Kanan Kiri Ketika Shalat.
  Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallaah ‘anhaa, ia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah Shollallaah ‘alaih wa sallam tentang hukum menengok ketika sholat”. Rasulullah Shollallaah ‘alaih wa sallam menjawab, “Itu adalah curian syetan atas sholat seorang hamba”. (HR Bukhari)

Demikianlah 7 godaan yang di lakukan setan ketika manusia sedang melaksanakn sholat sebagai umat muslim, harusnya kita dapat menangkal godaan tersebut dan semoga kita semua di bebaskan Allah SWT dari godaan tersebut.

dan inilah Nama² Syaithan spesialis yg mempunyai peran masing masing dalam tugas nya masing masing kusus Tugasnya menggangu manusia


 1. Qarin: mendampingi manusia sejak
  lahir lagi bagi mengajak, merayu dan
  menipu supaya menyimpang jauh dari
  jalan yang diridhai Allah.
  .
 2. Akwariya Zawal: ia adalah tentara
  iblis yang selalu ikut serta dalam
  hubungan badan setiap anak Adam.
  .
 3. Wahhar: ia adalah tentara iblis yang suka
  mengganggu para mukmin dalam mimpi
  mimpi mereka serta menimbulkan kesedihan
  dan ketakutan dalam mimpi.
  .
 4. Tamrih : ia adalah pembantu iblis sebagaimana
  imam Jakfar as-Shadiq menjelaskan bahwa iblis
  memiliki pembantu di malam hari sehingga
  saking besarnya ia memenuhi antara timur
  dan barat. Pekerjaannya adalah membisiki
  telinga manusia dengan bisikan jahat.
  .
 5. Matkun: ia bisa menyerupai siapa saja
  kecuali wajah Rosulullah shallallahu ‘alaihi
  wasallam, dan menipu manusia melalui
  cara tersebut.
  .
 6. Ruhaa: ia adalah jenis jin yang mencegah
  para mukmin untuk bangun malam dan
  mengikat 3 ikatan saat seseorang tidur
  dan mengencingi telinga dan matanya.
  .
  Rasulullah SAW bersabda, “‘Setan membuat
  3 ikatan di atas kepala setiap orang yang sedang
  tidur, pada tiap ikatan ditutup dengan kalimat,
  ”MALAM MASIH JAUH MAKA TIDURLAH.”
  .
  Maka bila ia terbangun dan berzikir
  terlepaslah ikatan pertama, dan jika
  berwudhu’ terlepaslah ikatan kedua, dan
  jika ia sholat maka terlepaslah semua ikatan,
  dan bangun di pagi hari dengan semangat,
  hati puas, dan lapang dada, jika tidak maka
  pagi hari ia akan pesimis dan malas.”
  (HR.Bukhori dan Muslim)
  .
 7. Masuth (mathuun): merupakan syaithan
  yang menggoda manusia melalui lidah
  manusia, membuat berita bohong, perkataan
  yang keji, perkataan yang menyakiti hati
  manusia lain,perkataan yang merugikan
  orang lain, fitnah dan lain sebagainya, dia
  (Masuth) mengarahkan pandangan mata
  manusia ke arah yang akan membuat
  manusia melihat sesuatu keindahan semu,
  tubuh lawan jenis maupun sejenis, hingga
  mudah bagi masuth untuk mendorong
  manusia berkata kata yang kotor, dan
  menciptakan kekejian dan maksiat
  melalui lisan.
  .
 8. Khanzab: jin pengganggu ketika sholat,
  ia yang membuat kita lupa raka’at sholat dan
  sering menggelincirkan lidah sehingga salah
  dalam membaca suatu surat yang ia hafal.
  .
 9. Haffaf: ia adalah jin yang suka mengganggu
  manusia di jalan-jalan yang di anggap angker
  dan suka mendorong minum-minuman keras.
  .
 10. Zalitun/zallinbur: tentara iblis yang
  bertugas menggoda penghuni pasar dalam
  transaksi jual beli dengan menyuruh untuk
  melakukan kedustaan, penipuan, memuji
  muji barang dagangan
  , mencuri timbangan
  dan bersumpah palsu.
  .
 11. Al Wilhan: menggoda dan mengganggu
  manusia sedang wudhu.
 12. Khanzab: mengganggu manusia sedang sholat
 13. Thibr: bertugas khusus untuk membinasakan manusia.
 14. Awar: menggoda manusia untuk melakukan zina.
 15. Mabsut: membisikkan manusia supaya berdusta.
 16. Dasim: bertugas semata-mata
  menjadikan supaya manusia bersengketa
  dengan keluarga.

Dan itulah nama2 setan yg mempunyai peran masing masing bertugas khusus mengganngu manusia. Dan sekian keterangan nya saya sampaikan semoga bermenfaat

Aamiin Ya Robbal Alamiin…

Ringan-ringankanlah tangan untuk membagi berita ini. Akan mendapat pahala

Yuk gabung di grup resmi halaman ini
👇👇👇
💖💖💖Sahabat Hijrah Fisabilillah 💖💖💖